HedgeConsult - Консултантска компания
  Европейски фондове и програми
  Програма за развитие на селските райони
  Фотоволтаици: Фотоволтаични централи
  Необходими документи
  За нас в медиите
  Начало
  За Нас
  Услуги
  Контакти
  Проекти и клиенти
 
 Начало » Проекти и клиенти

 
Проекти и клиенти
 

Хедж Консулт се гордее със значително портфолио от разнообразни проекти и доволни клиенти, както и с много приятели и партньори, които увеличават нашите възможности и ни разкриват нови преспективи.

Изготвени проекти от Хедж Консулт за Общини:

1.Проект „Строителство и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения на с.Разделна, община Белослав, област Варна” – Бенефициент Община Белослав

2. Проект „Рехабилитация на път IV-27008(1) с.ГенералКолево – с. Звънец от км 0+000 до км 3 + 700( по-новсписък на общинските пътища VAR3111/III-2702/ с.ГенералКиселово – с. Звънец – с. Страхил)” – Бенефициент Община Вълчи Дол

3. Проект „Рехабилтация на път IV-70, път III – 207 – Генерал Колево от км 0+000 до км 3 + 862 (по новсписък на общинските пътища VAR3115/III-207, СтефанКараджа – Векилски/ - Генерал Колево”) -  Бенефициент Община Вълчи Дол

4.  Проект „Рехабилитация на път IV-27 015 с. Карманите –с. Червенци от км 29+940 до км 35+928” по Мярка 321 „Основни услуги занаселението и икономиката в селските райони” -  Бенефициент Община Вълчи Дол

5. Проект „Ремонт и преустройство на съществуващ дом за възрастни хора с умствена изостаналост, УПИ III, кв.2, гара Оборище в Община Вълчи дол” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката вселските райони” -  Бенефициент Община Вълчи Дол

6. Проект „Проектиране и изграждане на улици и тротоари след изградена мрежа в с. Винарово.” - Бенефициент Община Ново село

7. Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Неговановци”. - Бенефициент Община Ново село

8. Проект "Подмяна на водоснабдителна мрежа в с. Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В.Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”,„Никола Петков”, о. К. 44- о. К. 53 – част ВиК и част пътна".

9. Проект „Изгражданена туристически посетителски център и екопътека в защитена местност „Историческа чешма”, с.Кайнарджа” общ.Кайнарджа, обл.Силистра.

10. Проект "Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в Община Марица - Област Пловдив" по Оперативна програма Регионално развитие.

11. Проект " Изготвяне на дългосрочна програма за сътрудничество между община "Марица - Р България" и община "Сайент -  Кралство Испания" и изграждане на пул от проектни идеи за осъществяване на съвместни проекти по европейски програми"

12. Проект по ОП "Регионално развитие, Операция 1.1.: Социална инфраструктура - Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития"

Наши клиенти са:


“Бригови 98” ООД – гр. Русе

ЗП Иван Янков Малаков – гр. Ихтиман

„Викинг БГ” ООД – гр. София

ЕТ „Демис” – Транскомерсиал – гр. Ямбол

ЗП Георги Андреев Вълканов – гр. Харманли

„Микоми” ООД – гр. София

ЕТ „Лъки” – гр. Ямбол

„Андрела” ООД – гр. София

ЗП Кръстинка Петрова Стоянова – гр. Елхово

ЗП Янко Славов Цонев – гр. Твърдица

„Еврокар – 92” ЕООД – гр. София

„Перла-С” ЕООД – гр. Ямбол

„Айтев” ООД – гр. София

ЕТ „ Гинка Асенова” – гр. Лом

„НТТ Кабел България” ЕООД – гр. София

„Калина-П” ЕООД – с.Чубра

„ Еко – Волта” ЕООД – гр. Велико Търново

ЕТ „Кристиан Илиев” – гр. Стара Загора

„Еко ел СД” ЕООД – гр. Сливен

ЕТ „Мариан Костадинов 2009” – гр. Панагюрище

„Извор” ЕООД – гр. Елена

„Джой” ООД – гр. София

ЗП Лило Рачов Петков - с.Макреш

„Креос Солар” ЕООД – гр. Ямбол

„Тунджа Солар” ЕООД – гр. Ямбол

„Фелла” ЕООД – с. Овчи кладенец

„Грийн Фючър” ООД – гр. Стара Загора

ЕТ” Иван Иванов” – гр.Троян

„Макилрайт Едукейшън” ЕООД - с.Орехово

„Крес 2007” ЕООД – гр. Варна

„Диана Солар” ЕООД – гр. Банско

„Геньо Нейчев 7” ЕООД – гр. Банско

„Би енд Би Пропърти” ЕООД – гр. Варна

„Европа Инвестмънт” ЕООД - гр. София

„Актива Инвест” ЕООД – гр.Пловдив

ЕТ „ Калинка Пеева” – с.Чубра

„Изгрев” ЕООД – гр. Елена

"Ивас 93" ООД - гр. Попово

"Неделина РВ" ЕООД - гр. Стара Загора

"Уникомп България - клон Конаре" ЕООД - с.Конаре

"ВДР Вижън Дизайн Реализайшън" ЕООД - гр.София

"Веко Агро" ЕООД - гр. София

ЕТ "Елка Велчева - ПВ" - гр. Стралджа

"Дивер индустри унд бау" ЕООД - гр.София

"Джемарк" ЕООД - гр. Кула

ЕТ " Инкомерс - Димитър Харбалиев" - гр.Ардино

ЗП " Пенчо Ангелов Недялков" - с. Стефаново

ДПП "Българка"

АМК " Задвижваща и управляваща техника" ЕООД - гр.Габрово


Други разработени проекти:

Национален иновационен фонд - 2 проекта

ОПАК - 1 проект

Национален фонд за научни изследвания - 1 проект

Младежта в действие - 8 проекта


 

© HedgeConsult ООД | Информация и изготвяне на проекти по европейски програми и фондове | Разработване на инвестиционни проекти и бизнес план | Консултантски услуги |
webXploit
Powered by