HedgeConsult - Консултантска компания
  Европейски фондове и програми
  Програма за развитие на селските райони
  Фотоволтаици: Фотоволтаични централи
  Необходими документи
  За нас в медиите
  Начало
  За Нас
  Услуги
  Контакти
  Проекти и клиенти
 
 Начало » Фотоволтаици: Фотоволтаични централи » Фотоволтаични инсталации

Програми, субсидии и проекти за енергия от ВЕИ : фотоволтаични централи
Проекти за фотоволтаични централи
Фотоволтаични системи - РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Фотоволтаични инсталации
 

За първи път в България се предоставя уникалната възможност за получаване на субсидии, с които изграждането на малки фотоволтаични инсталации с цел производство и продажба на електроенергия, би било рентабилно и икономически обосновано.

Тази възможност предоставя Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По нея ще бъдат субсидирани проекти за производство и продажба на енергия от фотоволтаични централи, включително и тяхното интегриране в преносната мрежа с мощност до 1 мегават. Отпусканата безвъзмездна помощ е в размер на 70 % от стойността на проекта, като максималната сума, която може да бъде усвоена е 200 000 евро.

Мерките по ПРСР за фотоволтаици,

Двете мерки по които могат да се получат субсидии за производство на енергия от фотоволтаични централи с цел продажба са 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони.

Те са насочени основно към две групи бенефициенти. Към земеделските производители, решили да разнообразят дейността си и да развият печеливш бизнес в сектори извън земеделието и към фирмите, регистрирани в селските райони в страната.

 

Последно обновяване: 26.02.2010
© HedgeConsult ООД | Фотоволтаична централа | Фотоволтаична инсталация | Програми и проекти за фотоволтаици | Слънчево-енергиен одит | Европейски фондове и субсидии |
webXploit
Powered by