HedgeConsult - Консултантска компания
  Европейски фондове и програми
  Програма за развитие на селските райони
  Фотоволтаици: Фотоволтаични централи
  Необходими документи
  За нас в медиите
  Начало
  За Нас
  Услуги
  Контакти
  Проекти и клиенти
 
 Начало » Програма за развитие на селските райони » ПРСР Животновъдство

Проекти и програми за селските райони
Фирми в селските райони
ПРСР Земеделски производители
Програми и проекти за селски туризъм
Закупуване на селскостопанска техника и инвентар
Хранително-преработвателна и горска промишленост

ПРСР Животновъдство
 

Животновъдните стопанства ще бъдат подпомагани за превеждане и подобряване на условията в тях в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, като хуманно отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасност на храните и фуражите, хигиена, безопасни условия на труд, опазване на околната среда и др.

Земеделските производители могат да кандидатстват за инвестиции в модернизиране и подобряване на конкурентоспособността и условията в животновъдното стопанство.Такъв вид инвестиции в животновъдните стопанства могат да бъдат :


Доилни и охладителни вани за мляко
Машини и оборудване за доене и за доилни зали, включително охладителни вани и вани за пастьоризация на млякото
Машини и съоражения за тор
Машини и оборудване за почистване на тор
Програма за развитие на селските райони
Оборудване за охлаждане на продукцията
Оборудване, хранене и доене за крави
Машини за оборудване, хранене и поене на животните
Машини и оборудване за крави
Машини и оборудване за поддържане на микроклимата в сградите за отглеждане на животните
Оборудване за животни
Друго технологично оборудване, осигуряващо функционирането на помещенията за отглеждане на животните
Помещения за животни
Изграждане, реконструкция и обновление на помещения за отглеждане на животни
Кравеферма и стопанство
Други дейности, пряко свързани с животновъдното стопанство

Получатели на безвъзмездното финансиране ще бъдат земеделски производители в селските райони в страната.

Размера на помоща е 40 % - 65 % от допустимите разходи по проекта.

Последно обновяване: 07.02.2013
УСЛУГИТЕ,КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
© HedgeConsult ООД | Изготвяне на проекти | Програма за развитие на селските райони | Животновъдни стопанства | Европейски фондове | Програми за животновъдство и земеделие |
webXploit
Powered by