HedgeConsult - Консултантска компания
  Европейски фондове и програми
  Програма за развитие на селските райони
  Фотоволтаици: Фотоволтаични централи
  Необходими документи
  За нас в медиите
  Начало
  За Нас
  Услуги
  Контакти
  Проекти и клиенти
 
 Начало » Програма за развитие на селските райони » ПРСР Земеделски производители

Проекти и програми за селските райони
Фирми в селските райони
Програми и проекти за селски туризъм
Закупуване на селскостопанска техника и инвентар
ПРСР Животновъдство
Хранително-преработвателна и горска промишленост

ПРСР Земеделски производители
 

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” е насочена към земеделските производители в страната. Нейната цел е да подпомогне земеделски стопани, решили да развиват производства или услуги - различни от земеделие, като по този начин разнообразят селската икономика.

Земеделските производители могат да получат безвъзмездно финансиране, ако решат да инвестират в неземеделски сектори. Примерни дейности за кандидатстване могат да бъдат :


Инвестиции в селски туризъм

Инвестиции в завършени продукти от дървен материал

Инвестиции в различни видове услуги: за местното население, бизнес, селско и горско стопанство

Производство на енергия от фотоволтаични централи

Инвестиции в преработка и продажба на продукти, собствено производство в самото стопанство

Създаване на работилници за поддръжка и ремонт на селскостопански машини

Други дейности

Получатели на безвъзмездното финансиране ще бъдат еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в селските райони в страната и имащи завършена финансова година, като такива.

Размера на помоща е до 70 % от допустимите разходи по проекта.

 

 

 

Последно обновяване: 07.02.2013
УСЛУГИТЕ,КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
© HedgeConsult ООД | Изготвяне на проекти по европейски програми и фондове | Програма за развитие на селските райони | Програми за неземеделски дейности и земеделие | ПРСР |
webXploit
Powered by